โครงการ การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (เรียนไปด้วยทํางานไปด้วย)

โดย waveozone | 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 02:27 น. | 320

โครงการ การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

(Work Integrated Learning : WIL)

     จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แต่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา [ อยากเรียนด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน ] ได้เข้าทำงานในสถานประกอบการชั้นนำในโคราช ควบคู่กับการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ( ช.พ.น. ) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 2 ปี

 

    มี 2 สาขา

  1. สาขาวิชาไฟฟ้า
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)

    คุณสมบัติ

  1. นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  2. เพศ หญิง / ชาย
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 

สถานประกอบการชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการ WIL

 

โครงการดีๆ ที่ให้คุณเรียน พร้อมมีงานทำ มีเงินใช้

เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์

ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์

 

เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (1 วันเท่านั้น)

 

โทร

044-924113, 081-2652477, 061-3599496 : ผู้อำนวยการ

081-7899219 : รองผู้อำนวยการ

098-1717724 : ผู้ประสารงาน

 

www.ktec.ac.th