บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:34 น.