กิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดสุนทรียภาพสาขาวิชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

14 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น.